CENNIK
konsultacja indywidualna( ok 1 godz) 200 zł
sesja terapeutyczna metodą psychodynamiczną ( 50 min) 200 zł

Pomoc w kryzysie – jedno spotkanie (ok 1 godz) 200 zł

Adres:

Gabinet Psychologa Magdalena Kubica

31-545 Kraków, ul Mogilska 69A, I Piętro

Kontakt:

tel: 695 06 09 77
email: m.kubica@lustro.org